Frequently Asked Questions

Hoe is de databank tot stand gekomen?

De databank is tot stand gekomen als samenwerking tussen Tilburg Universiteit, Universiteit Radboud, De Koninklijke Bibliotheek en Bibliotheek Midden Brabant, met als doel Nederlandse en Vlaamse werken van digitale literatuur op één plek beschikbaar te maken. Een databank van Nederlandse en Vlaamse werken betekent overigens niet dat alle werken Nederlandstalig zijn. Sommige werken hebben bijvoorbeeld een Nederlandse of Vlaamse maker, maar zijn Engelstalig of in meerdere talen beschikbaar. De selectie van relevante gegevens voor de databank is gebaseerd op drie onderwerpen. Allereerst is er algemene informatie over het werk, zoals de nationaliteit van de auteur, platform waarop het is uitgebracht en eventuele prijzen of erkenningen. Daarnaast worden verschillende literaire kenmerken uitgelicht, zoals genre, modaliteit en taal. Als laatste worden bij werken waar dit relevant is technische kenmerken benoemd, zoals programmeertaal, software of hardware. Over deze data zijn basisstatistieken beschikbaar voor onderzoeksdoeleinden.


Wat is digitale literatuur?

Digitale literatuur verwijst naar literaire werken die expliciet gebruikmaken van de artistieke mogelijkheden van digitale technologieën. Het gaat hierbij om de onmisbare rol van digitale technologie in een literair werk. Bijvoorbeeld, een digitaal literair werk dat gebruik maakt van Flash om woorden en zinnen te laten verschijnen en verdwijnen verandert de leeservaring dusdanig ten opzichte van hetzelfde gedicht op papier. Doordat verschillende zinnen niet in één oogopslag te zien zijn, wordt het als het ware een heel ander gedicht. Een ander voorbeeld is de sonnettengenerator of anderen werken waarin de lezer gedichten zelf samenstelt. De digitale technologie die dit mogelijk maakt, is onmisbaar voor het werk. Door de integratie van digitale technologieën biedt digitale literatuur nieuwe manieren om verhalen te vertellen, de leeservaring te verrijken en te experimenteren met vormen van expressie. Het is een evoluerend veld dat de grenzen van traditionele literatuur verlegt en mogelijkheden biedt voor innovatie en creativiteit in het digitale tijdperk.


Waar kan ik meer vinden over digitale literatuur?

Wil je meer weten over digitale literatuur? Bekijk het inleidend mini-college over digitale literatuur of bezoek I ♥ E-Poetry voor korte academische stukken over verschillende digitale werken. Bekijk ook onze artikelen over digitale literatuur. Bezoek ook andere digitale literatuurarchieven zoals ELMCIP of de Electronic Literature Collection.


Ik wil een werk toevoegen, hoe kan ik dat doen?

Een databank over digitale literatuur vereist voortdurend beheer en onderhoud. Dit omvat ook het bijwerken van de gegevens wanneer nieuwe werken gepubliceerd worden. Wij blijven graag up-to-date van nieuwe of missende werken. Is er een digitaal literair werk dat nog niet is opgenomen in de databank? Je kunt werken aandragen door het contactformulier in te vullen.


Ik wil de databank gebruiken voor mijn onderzoek over digitale literatuur. Hoe kan ik de database hiervoor gebruiken?

De databank bevat diverse mogelijkheden voor onderzoek. Zo bevat het een zoekfunctie en basisstatistieken over de werken.


Mijn werk staat in de databank, maar ik heb hier geen toestemming voor gegeven.

Wij betreuren het dat jouw werk tegen je wil zonder toestemming is opgenomen in de databank en zullen deze zo snel mogelijk uit de databank verwijderen. Laat ons via het contactformulier weten als dit het geval is.


Ik wil iets kwijt over de databank.

Als je een opmerking hebt over de databank neem dan contact op via het contactformulier.


Waarom bevatten sommige werken geen technische informatie?

Bij sommige werken is dit niet bekend of niet relevant. Informatie wordt alleen benoemd als het bekend is en relevant is voor de functie van het werk.