Welkom Vreemdeling (Welcome Stranger)

Tags #website #poezie #visuele #animatie #vreemdeling #welkom #immigratie #beleid #flash

Het werk

Maker(s)
K.Michel (1958) & Dirk Vis (1981)

Betrokken partijen
Paul Vincent (vertaling)

Nationaliteit van maker(s)
Nederlands

Geslacht van maker(s)
M

Jaar
2010

Events
Kwam tot stand in het kader van het project Poëzie op het scherm

Kenmerken

Format/medium
Website

Genre
Poezie

Sub-genre
Visuele poezie, animatie

Modaliteit
Tekst

Talen
Nederlands, Engels

Momenteel beschikbaar
Nee

Tech

Platform/uitgever
Digidicht.nl

Software
Flash

Omschrijving

Welcome stranger is ontworpen voor wachtruimtes en bestaat uit een animatie van dansende letters die steeds nieuwe verbanden vormen. Het geheel is gebaseerd op de uiteenlopende namen waarmee het spel ‘stoelendans’ in verschillende talen wordt aangeduid. Het werk kwam tot stand in het kader van het project Poëzie op het scherm, dat eens in de twee jaar gezamenlijk door het Nederlands Letterenfonds en het Mondriaan Fonds (voorheen Fonds BKVB) is georganiseerd. In 2012 werd het werk getoond in de Airport Library op Schiphol.

Meer weten?

Schiphol Airport Library uitgebreid met digitale poëzie

Poëzie op Schiphol