Stemmingswisselkoers

Tags #poëzie #visuele #dynamisch #computer #gegenereerd #AEX #gemoedstoestand #aandelen #markt #stemming  

Het werk

Maker(s)
Jan Baeke, Alfred Marseille

Nationaliteit van maker(s)
Nederlands

Geslacht van maker(s)
M

Jaar
2012

Kenmerken

Format/medium
Website  

Genre
Poëzie

Sub-genre
Visuele poëzie, dynamische poëzie, computer-gegenereerd

Modaliteit
Beeld, tekst

Talen
Nederlands, Engels

Momenteel beschikbaar
Nee

Tech

Software
Flash

Omschrijving

Stemmingswisselkoers bestaat uit een tekst die veranderingen in de AEX-index volgt. Toont de beurs een stijgende lijn dan krijgt de tekst een optimistischer toon dan bij dalende koersen. In dat laatste geval wordt de tekst pessimistischer van toon. Onder invloed van de stemming worden bepaalde sleutelwoorden en zinnen vervangen door andere.