Je liegt en je filtert… (You’re lying and you filter…)

Tags #website #vimeo #klankpoëzie #sound #liegen #dictee

Het werk

Maker(s)
Paul Bogaert (1968)

Betrokken partijen
John Irons (vertaling), Simon Schrimpton-Smith (verteller), Martijn Veulemans (geluid)

Nationaliteit van maker(s)
Belgisch

Geslacht van maker(s)
M

Jaar
2006

Prijzen/nominaties/erkenning
De Engelse versie van het gedicht werd geselecteerd voor de wedstrijd van het ZEBRA Poëzie en filmfestival in Münster/Berlijn in 2008

Kenmerken

Format/medium
Video op website

Genre
Poëzie

Sub-genre
Klankpoëzie

Modaliteit
Beeld, geluid, tekst

Talen
Nederlands, Engels, Duits

Momenteel beschikbaar
Ja

Tech

Platform/uitgever
WordPress, Vimeo

Programmeertaal
HTML, Javascript

Omschrijving

Je liegt en je filtert is een poëziefilm van Paul Bogaert, een dichter deel van de ‘post-postmoderne’ generatie Vlaamse dichters, waarbij de mens wordt neergezet als ‘’een lijdend voorwerp, een speelbal van de vertogen die hem sturen: dat van de marketing, dat van het bedrijfsbeheer en het timemanagement, dat van het consumentisme’’.  Deze poëziefilm laat fragmenten zien van Nursing: Your Life’s Work, een film uit 1942 waarin verpleegsters het examen afleggen om gecertificeerd te worden. Deze fragmenten worden als korte looping-clips afgespeeld in samenspel met een stem (Simon Shrimpton-Smith) die het gedicht als het ware dicterend voorleest. De zinnen en zinsdelen worden afzonderlijk herhaald en duidelijk gearticuleerd, zoals bij een dictee. In combinatie met de filmfragmenten lijkt het alsof de vrouwen dicteren wat wordt voorgelezen. Het onderwerp lijkt een rechtzaak en de vrouw in het midden lijkt te reageren op wat er gedicteerd wordt.

Meer weten?

Flores, L. (2012, 16 mei). “You’re lying and you filter. . .” by Paul Bogaert. I ❤️ E-Poetry. http://iloveepoetry.org/?p=368

Bogaert, Paul – Schrijversgewijs. (z.d.). https://schrijversgewijs.be/schrijvers/bogaert-paul/