Dear

Tags #poezie #website #computer-generated #computer-gegenereerd #dear #herhaling

Het werk

Maker(s)
Jessica Wijdeveld, Elisabeth Tonnard (1973)

Nationaliteit van maker(s)
Nederlands 

Geslacht van maker(s)
V

Jaar
2008

Events
Dit werk kwam in 2008 tot stand in het kader van een Digidicht-workshop aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam

Kenmerken

Format/medium
Website

Genre
Poëzie

Sub-genre
Computer-gegenereerd

Modaliteit
Tekst

Talen
Nederlands, Engels

Momenteel beschikbaar
Nee

Tech

Platform/uitgever
literatuurophetscherm.nl

Software
Flash

Omschrijving

Door Jessica Wijdeveld: voor mij waren het in dit gedicht de herhaling van de weinige, steeds weer dezelfde woorden waaruit het gedicht bestaat, die mij opvielen, en waar ik iets mee wilde doen. Omdat het gedicht waar ik voor gekozen heb uit slechts 13 woorden bestaat, gekozen uit een bestaande tekst, heb ik ervoor gekozen de gebruiker de mogelijkheid te geven deze woorden in een willekeurige volgorde te genereren, zodat er op deze manier een nieuw, steeds weer uniek gedicht ontstaat.

Meer weten?

http://www.literatuurophetscherm.nl/werk/dear/start