De Poetry Compressor

Tags #website #generator

Het werk

Maker(s)
Ted van Lieshout (1955)

Betrokken partijen
Niels Schrader

Nationaliteit van maker(s)
Nederlands

Geslacht van maker(s)
M

Jaar
2006

Kenmerken

Format/medium
Website

Genre
Poëzie

Sub-genre
Computer gegenereerd

Modaliteit
Tekst

Talen
Nederlands, Engels

Momenteel beschikbaar
Nee

Tech

Software
Flash

Omschrijving

Poetry Compressor is gecreëerd voor een project genaamd Digital Poetry, opgezet door het Nederlands Letterenfonds en Stichting Waag Society.

Poetry Compressor is gemaakt om stukjes tekst te analyseren en karakters en tekstelementen systematisch opnieuw te rangschikken. De verwerking van de applicatie is gebaseerd op de zogenaamde run-length-codering, waarbij gegevensreeksen worden gecomprimeerd door eerst vergelijkbare patronen te clusteren en vervolgens lange reeksen identieke informatie-eenheden te vervangen door kortere. Er is een responsdiagram aan de site toegevoegd om het aantal tekens in de tekst weer te geven en daarmee het toegepaste compressieniveau te visualiseren: hoe minder zwart in de tabel wordt gebruikt, hoe hoger de compressie.

Bron: https://www.minddesign.info/poetrycompressor.html