Channel of the North

Tags #website #poezie #kinetisch #visuele #film #animatie #digitale #javascript #water #netwerk #eb #vloed

Het werk

Maker(s)
Alfred Marseille (1961) & Jan Baeke (1956)

Nationaliteit van maker(s)
Nederlands

Geslacht van maker(s)
M

Jaar
2012

Kenmerken

Format/medium
Website

Genre
Poëzie   

Sub-genre
kinetische poëzie, visuele poëzie (film poëzie), digitale poëzie, geanimeerde poëzie 

Modaliteit
Tekst, beeld, geluid

Talen
Nederlands, Engels

Momenteel beschikbaar
Deels

Tech

Platform/uitgever
Electronic Literature Organization

Programmeertaal
Javascript, HTML

Omschrijving

Channel of the North is onderdeel van een project van Jan Baeke en Alfred Marseille genaamd De anderen hebben het gedaan (The others did it) dat datavisualisatie, poëzie en telepresence combineert door middel van een reeks gedichten die uitzetten en inkrimpen op basis van de eb en vloed van de getijden in de Westerschelde aan de Nederlands- Belgische grens. Hoewel een gebruiker overal ter wereld toegang heeft tot deze kinetische poëzie, is de geologische tijdelijkheid van het gedicht altijd geworteld in een bepaalde ruimte en tijd op een manier die past in een traditie van kunstwerken zoals David Bowen’s tele-present water en tele-present wind. Hoewel de verspreiding van tekst doorgaans niet wordt gekoppeld aan een fysieke referentie, biedt Channel of the North een contemplatief moment waarop poëzie een middel wordt om de relatie tussen de stroom van geologische processen, de stroom van genetwerkte berekeningen en de stroom van taal te onderzoeken. Nicole Starosielski’s The Undersea Network brengt de lange relatie tussen water en netwerkcommunicatie in kaart op basis van hoe het ondergrondse netwerk van particuliere onderzeese kabels is verbonden met een geschiedenis van imperium, kolonialisme en geopolitieke conflicten en handel. Deze onderzeese golvingen tussen kanalen van water en data vinden poëtische uitdrukking in het werk van Baeke en Marseille terwijl de Westerschelde door een onderling verbonden netwerk van oceaan- en elektrische stromingen stroomt.

Meer weten?

https://www.collection.eliterature.org/3/work.html?work=channel-of-the-north