Being Human

Tags #kinetic #poetry #poezie #relationship #love #computerpoems

Het werk

Maker(s)
Annie Abrahams (1954)

Nationaliteit van maker(s)
Nederlands

Geslacht van maker(s)
V

Jaar
1997

Kenmerken

Format/medium
Website

Genre
Poëzie

Sub-genre
Kinetic poetry, hypertekst

Modaliteit
Beeld, tekst

Talen
Frans, Engels

Momenteel beschikbaar
Ja

Tech

Platform/uitgever
bram.org

Programmeertaal
HTML, Javascript

Omschrijving

Being Human is een verzameling dynamische, onderling verbonden, net-specifieke werken waarin Annie Abrahams de mogelijkheden en grenzen van online communicatie verkent. Being Human bevraagt noties van identiteit en verbondenheid, terwijl het zich verhoudt tot onze hedendaagse netwerkmaatschappij. Wat betekent het om mens te zijn in deze genetwerkte omstandigheden? Op de website van Abrahams zegt zij het volgende: ”Being Human is gebaseerd op het idee dat internet een artistiek medium is waarmee mensen in hun eigen intimiteit kunnen worden aangesproken, niet gemedieerd door een kunstcontext.” De webpagina’s presenteren inhoud die kan worden omschreven als ‘digitale poëzie’ in de vorm van vragen, uitspraken of advies, die emotionele behoeften, stemmingen en verlangens uitdrukken, die betrekking hebben op verbondenheid met anderen of eenzaamheid. Door op de pagina’s te klikken, woorden of uitspraken te selecteren uit meerkeuzeproposities, bestaande informatie toe te voegen of te vervangen, wordt de bezoeker uitgenodigd om deel te nemen aan de totstandkoming van dit exploratieve landschap.

Meer weten?

https://www.digitalcanon.nl/?artworks=annie-abrahams#list